Máy đào U50-5S

Máy đào U50-5S

  • Xoay đuôi bằng không
  • Xoay cần trục
  • Hệ thống cảm biến tải bơm số một
  • Bốn thao tác đồng thời
  • Công tắc di chuyển 2 cấp số
  • Đường hồi thủy lực thứ ba
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm