Product Tag - Máy đào Kubota U50-5S

 • Máy đào U50-5S

  0 trên 5
  • Xoay đuôi bằng không
  • Xoay cần trục
  • Hệ thống cảm biến tải bơm số một
  • Bốn thao tác đồng thời
  • Công tắc di chuyển 2 cấp số
  • Đường hồi thủy lực thứ ba