Anh Nguyễn Minh Điệp vui vẻ bên món quà tinh thần từ phía công ty.